MP3

 Trang nhà xin giới thiệu MP3 Thầy Trừng Sỹ giảng tại các Chùa ở thành phố Nha Trang.


Lễ Sám Hối Đầu Năm tại Chùa Linh Nghĩa:
(Xin bấm vào nghe MP3)
Thầy Trừng Sỹ Giảng về "Ý Nghĩa Sám Hối và Đức Phật Di Lặc" sau khi Lễ sám hối đầu năm tại Chùa Linh Nghĩa:
(Xin bấm vào nghe MP3)
Thầy Trừng Sỹ Giảng về "Cầu An và Cầu Siêu" tại Chùa Quan Thánh
(Xin bấm vào nghe MP3)
Thầy Trừng Sỹ Giảng về "Sự Lễ Lạy trong Đạo Phật" tại Chùa Thiên Lộc
(Xin bấm vào nghe MP3)

Thầy Trừng Sỹ Giảng về "Cảm nhận sự sống và nhận diện sự chết" tại Chùa Linh Nghĩa vào ngày Chung Thất của Cố Hòa Thượng Thích Như Tịnh
(Xin bấm vào nghe MP3)
Đoạn Lễ Vía và Niệm Đức Mẹ Hiền Quan Âm và Thầy Trừng Sỹ Giảng về "Cảm nhận sự sống và nhận diện sự chết" tại Chùa Linh Nghĩa vào ngày Chung Thất của Cố Hòa Thượng Thích Như Tịnh
(Xin bấm vào nghe MP3)